Schoenendoosactie

30 september 2022

Elk jaar organiseren we een actie voor een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor de schoenendoosactie. Het idee is dat de kinderen zelf een schoenendoos vullen met schoolspullen voor een leeftijdgenootje dat geen schoolspullen heeft, bijvoorbeeld in Afrika, in Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. In landen waar dat mag doet de organisatie er ook een boekje met Bijbelverhalen bij.

We hopen dat de actie eraan bijdraagt dat de kinderen zich ervan bewust worden hoeveel voorrechten wij hier in Nederland hebben. En dat zij mogen ervaren: "Het is zaliger te geven, dan te ontvangen" (Hand. 20 : 35).Terug naar het nieuwsoverzicht