Welkom

 • Identiteit en het coronavirus - 30 maart 2020
  Coronavirus, inmiddels een zwaar geladen woord. Wat een roepstem van de Heere! Wie had dat verwacht? Niemand had dit, wat nu gebeurt, twee maanden geleden kunnen (be)denken. We hebben zondag in o....
   
 • Verkoopactie Bartiméus - 30 maart 2020
  Graag willen we de leerlingen én ouders hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens de verkoopactie voor stichting Bartiméus. Fijn dat we op deze wijze iets voor onze blinde/slechtziend....
   
 • Noodopvang gemeente Hilversum - 19 maart 2020
  Hieronder vindt u een brief voor ouders met betrekking tot de noodopvang van kinderen in de Regio Gooi en Vechtstreek. Voor gezinnen waar ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen, geldt dat hun ....
   
 • LOER-groep - 7 januari 2020
  We gaan de LOER-groep D.V. weer starten. In januari willen mevr. Tromp en mevr. de Boer in de klas observeren (een half uur per klas), zodat de kinderen hen een keer zien en zij hen. Tevens ku....
   
 • Personeel - 4 december 2019
  Personeel Sinds kort is er een nieuwe juf bij ons op school komen werken. Het is juf J. de Weert. Ze komt voor vier dagen in de week als onderwijsassistente. Welkom op onze school, juf! We hopen....
   

Meer nieuws