Welkom

 • Privacy-beleid - 4 oktober 2019
  Iedere school behoort een FG (functionaris gegevensbescherming) te hebben. Bij ons is dat dhr. F.W. Stufken. Hij is onze externe FG. Dit betekent dat er jaarlijks een audit plaatsvindt waarin wordt na....
   
 • LOER-groep - 4 oktober 2019
  D.V. na de kerstvakantie gaat de nieuwe LOER groep weer draaien. Zowel ouders als leerkrachten (eventueel in overleg) kunnen hiervoor kinderen opgeven. Van te voren zal er een vragenlijst aan ouders....
   
 • Oproep invallers busjes - 9 september 2019
  Willen degenen die af en toe een keer in kunnen vallen als chauffeur op de bussen van / naar Huizen, zich opgeven bij meester Heuvelman? Ook als u familie, vrienden of bekenden weet die dit zouden kun....
   
 • Vacature Adviesraad - 1 juli 2019
  De vacature in de adviesraad is opgevuld door dhr. W. van der Linden. Dhr. C.T. Visser en dhr. Van der Linden nemen nu zitting in de oudergeleding van de Adviesraad van onze school. Bedankt voor uw be....
   
 • Verkoopdag - 1 juli 2019
  We mogen terugzien op een fantastische verkoopdag, waarin veel inzet en betrokkenheid naar voren kwam! Allen - na de Heere - hartelijk dank voor uw gaven en inzet. We zijn er stil van geweest! Graag....
   

Meer nieuws