Adviesraad

Met ingang van 1 augustus 2009 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van toepassing. Ook onze school kent per deze datum een Medezeggenschapsraad, die we Adviesraad noemen, omdat 100% van de ouders te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met het omzetten van instemmingrechten in adviesrechten.

De Adviesraad wordt gevormd door vier personen: twee uit de oudergeleding nl: de heer W. van der Linden en mevr. Van Brummelen-Bloed en twee uit de personeelsgeleding nl: mevr. J. de Jager en mevr. A. Korver.

Tijdens de vergaderingen van de Adviesraad is indien nodig ook een bestuurslid of de directeur aanwezig. De Adviesraad doet schriftelijk verslag van zijn besprekingen aan het bestuur. In de schoolkrant houdt hij de ouders op de hoogte van zijn werkzaamheden.