Kennismaking

De Petrus Dathenusschool is een reformatorische basisschool in Hilversum. Kinderen vanuit de hele Gooi- en Vechtstreek krijgen hier onderwijs op grond van de Bijbel en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenissen. Ouders en leerkrachten weten zich verbonden aan Gods Woord en proberen in het gezin en op school onze kinderen op te voeden en te onderwijzen zoals God dit in Zijn Woord van ons vraagt. Bijvoorbeeld in Psalm 78 vers 5: Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël, die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken.

Iedereen mag er zijn. Typerend voor onze manier van denken is dat we àlle leerlingen op een verantwoorde manier een plek willen geven in ons onderwijs.

Met onze ± 50 leerlingen zijn we een kleine en gezellige school. De grote betrokkenheid van ouders, kerken en vrijwilligers is kenmerkend voor de Petrus Dathenusschool. Ouders dragen graag, op eigen wijze en waar nodig, bij aan het reilen en zeilen in en om onze school. Goede contacten met ouders en vroegtijdig communiceren staan bij ons hoog in het vaandel.