Bestuur

De Petrus Dathenusschool gaat uit van de "Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Ederveen en Hilversum". Het algemeen bestuur van deze vereniging, bestaande uit een dagelijks bestuur en een toezichthoudend bestuur, bestuurt de school.

Om de specifieke belangen van de Petrus Dathenusschool zo goed mogelijk te behartigen is er daarnaast een locatieraad ingericht. Leden hebben zowel stemrecht voor de ledenvergaderingen van de vereniging als voor de jaarvergaderingen van de locatieraad van de Petrus Dathenusschool, mits zij bij het bestuur hebben aangegeven zich het meest verbonden te weten bij deze school.

De "Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag" te Hilversum is na de besturenfusie van 1 januari 2017 blijven bestaan. Hierin zijn de private vermogens (ontstaan uit private bijdragen, zoals van leden, ouders en begunstigers) achtergebleven. Deze private vermogens zijn en blijven in principe bestemd voor de Petrus Dathenusschool. Om praktische redenen bestaat de wens om het bestuur van deze vereniging uit dezelfde leden te laten bestaan als de leden van de locatieraad van de Petrus Dathenusschool aangevuld met een toezichthoudend bestuurslid van de "Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Ederveen en Hilversum". De jaarvergadering van de "Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag" wordt in principe gecombineerd met de jaarvergadering van de locatieraad van de Petrus Dathenusschool. Deze lokale vereniging kent een eigen ledenadministratie. Aan de personen die toegelaten worden om lid te worden van de "Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Ederveen en Hilversum" èn die zich verbonden weten bij de Petrus Dathenusschool zal gevraagd worden om lid te worden van deze lokale vereniging. De contributie van deze vereniging bedraagt minimaal € 5,00 per jaar.

De gegevens van de bestuursleden en de leden van de locatieraad worden gepubliceerd in de schoolgids die u op deze website kunt downloaden. U kunt ook contact opnemen met het bestuur: bestuur@pdhilversum.nl.