Schoolopening

1 september 2022

Maandag 22 augustus jl. was de gezamenlijke schoolopening in de gemeenschapsruimte. Fijn dat daar ook zo veel ouders (en oud-leerlingen) bij waren.

Ouderling Van de Poel van de Gereformeerde Gemeente van Hilversum dacht met ons na over de opwekking van de jongeling van Na´n. Op een eenvoudige manier wees hij ons erop dat we van nature allemaal geestelijk dood zijn. En dat we dus van dood levend gemaakt moeten worden. Maar ook dat de Heere dat kan en wil: doden levend maken.

Drie keer heeft de Heere Jezus laten zien dat Hij sterker is dan de dood: niet alleen door de opwekking van de jongeling van Na´n, maar ook door de opwekking van het dochtertje van Ja´rus en door de opwekking van Lazarus. Treffend was het gedichtje van Jacobus Revius dat 'meester' Van de Poel aan ons voorlas:

Drie doden hebt Gij, Heer, verwekket tot het leven;
de zoon der weduwe zijn krachten weergegeven;
Ja´rus dochtertje en Lazarus daarbij.
Ach Heiland, laat het toe dat ik de vierde zij!

We geven het maar aan u door.Terug naar het nieuwsoverzicht