Berseba

25 maart 2021

Op een school draait het om twee dingen: onderwijs en zorg. Als het over de zorg gaat, hebben wij veel steun aan ons samenwerkingsverband: Berseba. Berseba is een organisatie waarin de reformatorische scholen in heel Nederland samenwerken aan goede zorg voor alle leerlingen.

Wat doet Berseba zoal? Zij zorgen ervoor dat wij voor kinderen die dat nodig hebben, extra ondersteuning krijgen. Of, als dat voor het kind echt beter is, dat het naar een school voor speciaal onderwijs kan. Verder verzorgt Berseba verschillende cursussen en opleidingen. En niet te vergeten: zij verschaffen ons middelen voor de inzet van een IB-er en onderwijsassistenten.

Onlangs zijn er een paar mensen van Berseba bij ons op bezoek geweest voor een audit. We hebben uitgebreid gesproken over de manier waarop wij de zorg bij ons op school hebben vormgegeven. Na het bezoek hebben we een rapport ontvangen waarin wordt geconstateerd dat de zorg bij ons op school goed op orde is. We hebben er dankbaar kennis van genomen en de adviezen van de auditoren gaan we zeker opvolgen.Terug naar het nieuwsoverzicht