Verkiezingsuitslag

25 maart 2021

Op de dag dat wij in onze kerkelijke gemeente biddag hadden (17 maart), waren er ook verkiezingen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Inmiddels zijn de uitslagen bekend. Kort samengevat: het CDA verloor een aantal zetels, D'66 won en verder ging het alle kanten op. Opvallend was de winst van de FvD (Forum voor Democratie).

Met artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden wij dat wij de overheid van God gekregen hebben om te zorgen voor rust en stabiliteit, zodat de prediking van het evangelie ongestoord kan plaatsvinden. Die rust en die stabiliteit mocht er de afgelopen jaren zijn en we mogen de Heere bidden of dat zo blijven mag, ook nu we een nieuwe Tweede Kamer hebben.

Er zijn wat dat betreft wel zorgen. De verkiezingsuitslagen wijzen erop dat ons volk doorgaat op de weg bij God vandaan. Wat de Heere zegt in Zijn Woord, daar willen de meeste mensen niet meer van horen. Zij bepalen liever zelf welke kant het op moet met ons land, geholpen door 'de wetenschap' of door 'de sociale media'.

Het valt te vrezen dat dat ook voor ons onderwijs gevolgen gaat krijgen. Al langere tijd vragen partijen zich af of het wel goed is dat kinderen op kosten van de staat christelijk onderwijs krijgen. Als kinderen daar leren dat de Heere de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft en dat Hij wil dat gezinsvorming zal plaatsvinden binnen de veilige grenzen van een levenslange relatie tussen één man en één vrouw, dan vinden de meeste partijen dat maar moeilijk te verkroppen.

Hoe belangrijk is het dat we, ook als het over die dingen gaat, vasthouden aan het Bijbels getuigenis, wat er ook op afkomt. Maar aan de andere kant ook dat we ervoor oppassen dat we geen aanstoot geven. Dat we vriendelijk en meelevend zijn met alle mensen, ook al denken ze over bepaalde dingen heel anders dan wij. Dat we bereid zijn om het gesprek aan te gaan, interesse te tonen, te luisteren. Maar ook om uit te leggen wat de Heere ons leert in Zijn Woord. Wij zijn niet beter dan zij, zeker niet. Maar juist daarom willen wij steunen op het Woord van de Heere. Tot wie zullen wij anders heengaan?

Volgende week is het Goede Vrijdag. De profeet Jesaja heeft die dag aangekondigd. Dan zegt hij onder andere: "Wij dwaalden allen als schapen." Wij allen. Of we nu voor de SGP zijn of voor de D'66, dat maakt niet uit. "Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg." En dan? Hoe gaat Jesaja dan verder? Staat er zoiets als: en Hij gaf ons ons verdiende loon? Ons allen? Wonderlijk: Jesaja vervolgt: "Doch Hij heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen." Is dat niet iets om over na te denken, zo in de aanloop naar Goede Vrijdag?Terug naar het nieuwsoverzicht