Oudertevredenheid

30 september 2022

Vlak voor de zomervakantie heeft u een vragenlijst ingevuld waarop u kon aangeven hoe tevreden u was over de verschillende aspecten van onze school. Dat leverde verschillende resultaten op. We noemen er twee:

- Het meest tevreden was u over de mate waarin de kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Daar zijn we erg blij mee. Immers, een kind wat zich veilig voelt, kan leren. Daar doen we dan ook ons uiterste best voor. We weten dat u er soms veel voor over moet hebben om de kinderen helemaal naar Hilversum op school te doen. Daardoor voelen we ons te meer gedrongen om de kinderen een veilige schoolomgeving te bieden.

- Het minst tevreden was u over de informatie die u krijgt over uw kind. We hebben ons afgevraagd waar dat aan zou kunnen liggen. We weten het eigenlijk niet goed. Vandaar dat we u opnieuw een korte vragenlijst willen voorleggen, specifiek over dit aspect: de informatie over uw kind(eren). Sowieso hebben we besloten om de nieuwsbrief (en andere brieven en briefjes) in het vervolg niet alleen per mail te sturen, maar altijd ook op papier. Ook hebben we besloten ons best te doen om de ouderbezoeken vóór de voorjaarsvakantie af te ronden.Terug naar het nieuwsoverzicht