Verkoopdag

29 juni 2022

Op zaterdag 21 mei hadden we onze jaarlijkse verkoopdag. De afgelopen twee jaar was dat niet mogelijk geweest vanwege corona. Nu kon het weer.

De verkoopdag van de PD, dat is me wat! Wat een betrokkenheid, wat een enthousiasme, wat een inzet! Een schoolplein vol kraampjes en een schoolplein vol PD-ers! Er waren oud-ouders en oud-leerlingen, maar ook opa's en oma's, ooms en tantes en andere familieleden. Heel gezellig!

En dan de opbrengst! We kunnen het nog niet helemaal precies zeggen, maar het is in ieder geval meer dan € 20.000! Dit is inclusief de opbrengst van de sponsorloop van € 2.260,45. Voor een school als de onze is dat werkelijk ongehoord.

Iedereen die aan dit prachtige resultaat heeft bijgedragen, willen we opnieuw hartelijk bedanken: de kinderen die gelopen hebben, collega's en ouders die zich hebben ingezet, voor, tijdens of na de dag, sponsors en kopers! Iedereen hartelijk bedankt!

In het bijzonder mogen we wel dankbaar zijn aan de Heere. Hij zegende ons, zodat we iets hadden om weg te geven. Hij gaf ook verbondenheid, zodat er ook de bereidheid was om iets weg te geven.

't Is opnieuw duidelijk geworden: de PD heeft een heel grote plaats in uw midden. Dat stimuleert ons om met des te meer inzet, ijver en toewijding ons werk hier op school te doen. We hopen en vertrouwen dat de Heere het zegenen wil.Terug naar het nieuwsoverzicht