Een nieuw begin

27 augustus 2021

Volgende week gaan we weer starten. We hebben een oud schooljaar afgesloten, straks mogen we een nieuw schooljaar beginnen. Nieuwe schriften, een nieuw rapport, voor de kinderen van groep 4 en groep 6 een nieuwe juf! We mogen weer met een schone lei beginnen.

Hoe zat het ook al weer met die oude schriften? Nou, de laatste bladzijden waren niet meer zo netjes als de eerste. En dat rapport? Best wel goed, maar er waren toch ook wel cijfers die beter gekund hadden. En de 'oude' juf? Best wel lief, maar... Stop! We vergeten het en beginnen opnieuw. Heerlijk!

We hebben er weer zin. We gaan ons best doen. 't Zal vast beter gaan dan het vorig schooljaar. Nóg beter... Fijn als we zo tegen het nieuwe schooljaar aan kunnen kijken. Dat geldt voor de kinderen, het geldt ook voor de meesters en de jufs, het geldt ook voor u als ouders.

Maar laten we twee dingen niet vergeten. Het eerste is dat we onszelf meenemen, het nieuwe schooljaar in. Met onze mogelijkheden en onmogelijkheden (die ook). Met onze hebbelijkheden en onze onhebbelijkheden (die ook). Wat dat betreft moeten we reëel zijn. Geen overspannen verwachtingen koesteren.

Het tweede is dat de Heere ook meegaat. Dat de Heere ook meegaat... Vinden we dat belangrijk? Mozes wel. De Heere beloofde een engel met hem mee te sturen, maar dat vond hij niet genoeg. De Heere Zelf had hij nodig. "Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken" (Ex.33 : 15) Is dat ook onze bede?

Dat de Heere ook meegaat... Misschien vraagt u zich af: is dat wel zo? Kan dat wel? Kan die grote God, Die te heilig is dan dat Hij het kwade zou kunnen aanschouwen, wel met ons meegaan? Met ons, die tot alle kwaad geneigd zijn? Dat kan toch niet?

Mozes heeft het mogen ervaren: het kan. Echt? Hoe dan? Alleen doordat de Heere een Middelaar gegeven heeft: Zijn Eniggeboren Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij was in de wolkkolom, en daarom kon het. Zijn naam is Immanuel, God met ons.

Wat was Mozes gelukkig! Wat zijn ook wij gelukkig als ook wij dat mogen beleven. Door het genadige werk van de Heilige Geest in ons hart. Laat dat dan onze bede zijn voor het nieuwe schooljaar. Het kan alleen door een wonder. Maar de Heere is juist een God van wonderen. Hij doet wond'ren, Hij alleen (Ps. 72 : 10 berijmd).Terug naar het nieuwsoverzicht