Hoe lees je de Bijbel?

29 september 2020

Woensdagmiddag 23 september was er op school een studiemiddag over het onderwerp 'Hoe lees je de Bijbel?' Dat onderwerp werd voor ons ingeleid door dhr. L.J. van Belzen, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam.

De Bijbel was voor David een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad. Zonder die lamp kon David niets beginnen. Zonder dat licht was het donker en liep hij groot gevaar. En dat geldt voor ons niet minder. Ook wij hebben licht nodig in de duisternis die we door de zonde over ons heen hebben geroepen.

Toch, de Bijbel is voor ons niet altijd even makkelijk. Het licht van de Bijbel lijkt niet altijd even helder. Het gebeurt wel dat mensen op grond van een en dezelfde Bijbel tot totaal verschillende conclusies komen. Hoe kan dat?

Dhr. Van Belzen heeft ons erop gewezen dat de Bijbel de stem is van de levende God. Die stem is duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar dan is het wel van belang dat we de Bijbel lezen op de manier die de Heere ons Zelf bevolen heeft: eerbiedig, met ontzag, in onderworpenheid en in afhankelijkheid, biddend om verlichting van ons door de zonde verduisterd verstand.

Er zijn ons die middag verschillende leesregels aangereikt, gebruiksaanwijzingen, aanwijzingen bij het gebruik van de Bijbel. We hopen dat de middag ertoe heeft mogen bijdragen dat wij persoonlijk en ook als school al maar vaster geworteld mogen raken in dat heilzame Woord van God, zodat we in afhankelijkheid van de Heere betrouwbare gidsen mogen zijn, ook voor de leerlingen.Terug naar het nieuwsoverzicht