40 - 50 jaar

8 november 2019

50 jaar
Deze week een jubileum: dinsdag was het 50 jaar geleden dat het ‘ARPA-net’ in de lucht ging. ARPA staat voor ‘Advanced Research Projects Agency’ Domeinnamen eindigden op .arpa. Het ARPA-net was het begin van het huidige internet. We mogen ons wel afvragen: Wat heeft 50 jaar internet ons gebracht?

Identiteit, 40 jaar
40 jaar is een lange tijd als het voor ons ligt en een korte tijd als het achter ons ligt. Juf Korver mocht 40 jaar aan onze school verbonden zijn. Fijn dat de juf hier al die jaren geweest is! We hopen dat ze hier nog jaren mag werken. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.

40 jaar is ook een tijdsduur die we regelmatig in de Bijbel tegenkomen. 40 jaar was het volk van Israël in de woestijn. 40 jaar moesten ze zwerven en diezelfde 40 jaar heeft de Heere voor hen gezorgd. Dagelijks werd dat volk beweldadigd door de Heere met water en manna. Klederen en schoenen waren niet verouderd.

Er was ook veertig jaar onderdrukking over het volk Israël (Richteren 13) en 40 jaar vrede in Israël onder de richter Gideon. Eli was 40 jaar richter in Israël. David, Salomo en Joas mochten ook 40 jaar werken, of misschien beter gezegd, regeren als koning.

We hopen en wensen dat de Heere ook u en ons leidt door deze aardse woestijn en dat uw blik mag gericht zijn op de koperen slang die verhoogd is. En wanneer ging het volk pas kijken naar die slang? Niet op het moment dat ze gezond en wel rondliepen, maar toen ze erachter kwamen dat ze gebeten waren. Mochten we zo heenzien tot Hem die in de Engelse bijbel (Jesaja 45 vers 22) zegt: ‘Zie op Mij’Terug naar het nieuwsoverzicht