LOER-groep

7 januari 2020

We gaan de LOER-groep D.V. weer starten. In januari willen mevr. Tromp en mevr. de Boer in de klas observeren (een half uur per klas), zodat de kinderen hen een keer zien en zij hen. Tevens kunnen ze inschatten wie baat zou kunnen hebben bij de LOER-groep.

Het doel van de groep is leren samenwerken, voor jezelf opkomen, tegelijkertijd ook rekening houden met elkaar en motorische vaardigheden verbeteren.

Wat betreft de aanmelding het volgende: we willen graag dat de kinderen aangemeld worden door de leerkrachten of door de ouders. Ouders kunnen dus ook aanmelden als ze denken dat hun kinderen moeite hebben met taal / spreken / communicatie en/of motorische problemen (o.a. moeite met schrijven, hinkelen, fietsen).

Eerst wordt door mevr. Tromp en mevr. De Boer bepaald wie er in de groep past, daarna wordt u gevraagd een verwijzing voor uw kind te regelen.

Aanmelden kan bij meester Heuvelman: ib@pdhilversum.nlTerug naar het nieuwsoverzicht