LOER-groep

4 oktober 2019

D.V. na de kerstvakantie gaat de nieuwe LOER groep weer draaien. Zowel ouders als leerkrachten (eventueel in overleg) kunnen hiervoor kinderen opgeven.

Van te voren zal er een vragenlijst aan ouders uitgereikt worden om precies te weten aan welke doelen gewerkt moet worden. Verder zal er ook een intakegesprek zijn en zullen de kinderen eerst kennismaken met mevr. Tromp en mevr. De Boer. Voor de ouders zijn ze inmiddels bekend omdat ze de voorlichting gegeven hebben tijdens de laatste ouderavond op 4 juni jl.

We hopen u in een volgende nieuwsbrief meer informatie te geven.Terug naar het nieuwsoverzicht